poniedziałek, 10 maja 2021

Konferencja inaugurująca realizację projektu

 W dniu 17 maja 2021r. odbyła się konferencja  promująca rozpoczęcie realizacji projektu "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji-Intensywne szkolenia-Norwegia". Uczestniczyło w niej 30 nauczycieli województwa opolskiego.

Podczas konferencji przedstawiony został cel i harmonogram projektu oraz omówiony został program intensywnego szkolenia i sylwetki trenerów, którzy je poprowadzą w dniach 16-18 czerwca 2021r.

Uczestnicy konferencji otrzymali informację w jaki sposób można się zapisywać do udziału w szkoleniu.

Informacja ta została również przekazana w Newsletterze wydawanym przez RZPWE.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu  "Nauczyciel agentem zmian".
wtorek, 4 maja 2021

Trenerzy

 Intensywne szkolenie prowadzone będzie przez trenerów z Newschool z Oslo, Norwegia.
Każdy dzień szkolenia prowadziło dwóch trenerów. W środę była to Helen i Mitch a w czwartek i w piątek Monika i Mitch.

Łączyliśmy się z trenerami korzystając z platformy Zoom. Nie było najmniejszych problemów, wszystko działało bez zarzutu.

Świetny zespół tak trudne tematycznie szkolenie poprowadzili bardzo sprawnie, przyznaję, że sama wiele się nauczyłam jeśli chodzi o kwestie organizacyjne z wykorzystaniem platformy Zoom. 

Do szkolenia został przygotowany i udostępniony folder na dysku Googla z którego uczestnicy korzystali przed szkoleniem, w trakcie i mogą z niego korzystać również po szkoleniu.

folder zawiera przykładową literaturę związaną z tematyką warsztatów, prezentację z której trenerzy korzystali podczas szkolenia oraz wszystkie wypracowane materiały, które zostały zamieszczone w folderze podczas szkolenia przez organizatorów ze strony RZPWE.


poniedziałek, 3 maja 2021

O projekcie słów kilka

 We wrześniu 2019r. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji złożył wniosek o organizację intensywnego szkolenia z trenerami z Newschool z Norwegii do programu Edukacja. 

Otrzymaliśmy grant w wysokości ponad 16 000 EUR i ku naszej ogromnej radości po problemach związanych z sytuacją epidemiczną jesteśmy gotowi na realizację projektu wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii. 

Celem projektu jest organizacja szkolenia wspierającego edukację włączającą oraz poznanie przez nauczycieli województwa opolskiego metod, technik pracy aktywizujących uczniów również tych z e specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt realizowany będzie przez pół roku od maja do października 2021r. 

Głównym wydarzeniem projektowym jest trzydniowe intensywne szkolenie pt. "Nauczyciel agentem zmian" prowadzone prze trenerów z Norwegii. 

Ponadto odbędą się dwie konferencje promujące realizację projektu. 

Planowane są również bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z województwa opolskiego dotyczące metod prezentowanych podczas intensywnego szkolenia do udziału w których już dzisiaj zapraszamy.