piątek, 18 czerwca 2021

Trzeci dzień szkolenia

 Trzeci, ostatni dzień szkolenia to wyzwanie 2 i podsumowanie szkolenia.

Wyzwaniem było..... przygotowanie wyzwania dla uczniów.

Szczegóły podobnie jak poprzedniego dnia zostały zamieszczone na slajdach prezentacji i omówione przez trenerów.
Grupy wykazały się ogromną kreatywnością i przygotowały swoje rozwiązania jako plakaty, prezentacje. Liderzy omówiły poszczególne projekty i każdy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Jakie wyzwania poszczególne grupy wymyśliły:

1. Czego nie wiemy o sobie i o swoich przyjaciołach?grupa 2: Przygotowanie niemego wideo na Tiktoku na określony temat, scenki dotyczącej tej tematyki i dopisanie tekstu do wideo przez pozostałych uczniów.


grupa 3: Przygotowanie nagrania musicalu dla szkolnej społeczności

grupa 4: Jak zmienić naszą szkołę na idealną?

grupa 5: Jak przygotować sąsiedzkie spotkanie towarzyskie?
Jak widać grupom nie zabrakło kreatywności, trenerzy byli pod wrażeniem. Każda grupa dostosowała swoją pracę również do uczniów ze specjalnymi potrzebami i starała się aby każdy uczeń był zauważony i znalazł swoje miejsce podczas realizacji wyzwania na miarę swoich możliwości.
Podsumowanie szkolenia zostało przygotowane przez trenerów z wykorzystaniem kolejnej kreatywnej metody -wykorzystania 6 kapeluszy Bono.


Na zakończenie uczestnicy przygotowali niespodziankę dla trenerów jako podziękowanie za całe fantastyczne szkolenie.

Bardzo dziękujemy za świetne szkolenie. Thank you very much for very intensive and creative training.

czwartek, 17 czerwca 2021

Drugi dzień szkolenia

 Dzisiejszym celem szkolenia było wprowadzenie w życie teoretycznej wiedzy. 

Uczestnicy zostali podzielenie na 5 grup i każda zajęła się wyzwaniem 1 a było to przygotowanie ....placu zabaw.

Szczegóły wyzwania zamieszczone zostały na slajdach prezentacji. 


Uczestnicy mieli 3,5 godziny czasu na przejście całego procesu DT i wykreowanie placu zabaw z wykorzystaniem omówionych wcześniej metod storytellingu, wizualizacji, uczenia się na błędach. Takie ćwiczenie jest niewątpliwie wzorcowym przykładem uczenia się poprzez doświadczanie.

Gotowe rozwiązanie każdej grupy zamieszczone zostało na udostępnionym przez trenerów folderze i z tego miejsca było prezentowane dla pozostałych uczestników. 

Poszczególne grupy przygotowały plakaty, prezentacje w Canvie, nakręciły filmy. Każdy plac był inny, przygotowany dla określonej grupy i każde wystąpienie lidera grupy kończyło się gromkimi oklaskami.

środa, 16 czerwca 2021

Pierwszy dzień szkolenia "Nauczyciel agentem zmian"

 16 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy intensywne szkolenie w naszym ośrodku szkoleniowym w Niwkach. Uczestnicy to nauczyciele województwa opolskiego oraz 5 konsultantów z naszej instytucji zgodnie z zapisami we wniosku aplikacyjnym. 
Pani Dyrektor Hanna Franczak powitała trenerów i uczestników szkolenia i tym samym otworzyła uroczyście warsztaty. 
Dzień pierwszy podobnie jak pozostałe rozpoczęliśmy od tak zwanego "energizera".W środę zaproponowała nam go Helen. Każdy z uczestników miał narysować szkołę
a następnie uczestnicy wymieniali się swoimi rysunkami i krótko o nich dyskutowali. 
Dzień pierwszy prowadzony przez Helen i Mitcha związany był z wprowadzeniem
do Design Thinking, poszczególnych etapów i zastosowaniem podczas realizacji tych etapów wizualizacji, storytellingu szczególnie istotnych podczas pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (edukacja włączająca). Uczestnicy mogli obserwować jak przebiega realizacja całego procesu DT poprzez udział wirtualny w ....przykładowym wyzwaniu ...przygotowaniu podcastu dla starszych osób aby łatwiej nauczyli się języka angielskiego. Realizacja wyzwania pozwoliła na przejście przez wszystkie etapy DT i praktyczne zastosowanie metody storytellingu, wizualizacji, uczenia się na błędach.