środa, 13 października 2021

Warsztaty w Zielinie

 Warsztaty zostały zorganizowane dla grona pedagogicznego, które wyróżnia się kreatywnością i chęcią doskonalenia z zakresu innowacyjnych metod nauczania.

Podczas szkolenia nauczyciele zapoznali się z metodą Design Thinking, jej etapami a później próbowali swoich sił w wyzwaniu dotyczącym przygotowania zadania ruchowego, dzięki któremu można powtórzyć materiał.

Nauczyciele pracowali w grupach a następnie omawialiśmy przygotowane rozwiązania oraz odczucia przy każdym z etapów DT.
Efekty pracy grupowej:

1. grupa - uczniowie powtarzają części mowy z języka polskiego. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala ruch lub gest np. jeśli nauczyciel wymówi rzeczownik uczniowie podnoszą prawą rękę do góry; jeśli czasownik uczniowie kładą głowę na ławce; jeśli przymiotnik uczniowie schylają się. Po kilku słowach wypowiedzianych przez nauczyciela uczniowie kolejno mówią swój wyraz i sprawdzają wykonanie ruchu przez pozostałych uczniów.

2. grupa- utrwalanie nazw miesięcy po angielsku  tzw. żywe memory. Dwie osoby z klasy wychodzą; pozostałe dobierają się parami i ustalają który lubią miesiąc. Po sprawdzeniu, że żaden się nie powtarza, zmieniają miejsca ustawienia i zapraszają osoby do klasy.

Pierwsza z nich zadaje pytanie "Który lubisz miesiąc?" Po uzyskaniu odpowiedzi druga osoba zadaje to samo pytanie innej osobie. Jeśli uda się znaleźć parę ta osoba pyta dalej. Wygrywa ta osoba, która znajdzie więcej par.

3. grupa-utrwalanie liczb parzystych i nieparzystych w edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie stają w kółeczku. Jeśli nauczyciel powie liczbę parzystą kolejny będzie uczeń stojący po prawej stronie, jeśli nieparzystą uczeń po lewej i w ten sposób odbywa się cała gra. Uczniowie muszą być bardzo skoncentrowani słuchać jaka liczbę mówi osoba przed nimi- jeśli parzystą ruch odbywa się w prawo jeśli nieparzystą ruch odbywa się w lewo.


piątek, 1 października 2021

Szkolenia po polsku pt. "Nauczyciel agentem zmian"

 Wszystkich chętnych nauczycieli zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących rozwijania u uczniów kompetencji uczenia się, logicznego rozwiązywania problemów, pracy grupowej.

Podczas warsztatów nauczyciele poznają metodę Design Thinking i jej techniki pozwalające na zmotywowanie uczniów do kreatywnego rozwiązywania problemów, kreowania własnych pomysłów.

Zapisy dostępne są pod linkiem https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2726,nauczyciel-agentem-zmian

Zapraszamy.

środa, 29 września 2021

Konferencja "Szkoła w projektach międzynarodowych wsparciem edukacji"

 W dniu 27 września odbyła się konferencja w formie online dotycząca projektów międzynarodowych, do których może aplikować każda szkoła. Podczas konferencji dwukrotnie odwoływano się do Programu Edukacja i do projektu "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia-Norwegia.

Pani Anna Hiller-Janik, zaprezentowała w jaki sposób wykorzystuje wiedzę i umiejętności z intensywnego szkolenia w którym brała udział na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Uczniowie podczas tych zajęć  korzystali z metody Design Thinking i wykorzystywanych w niej technikach. Metoda ta była również wykorzystana do przygotowania w szkole, w której pracuje p. Anna pikniku. uczniowie podzieleni na grupy wymyślili cały piknik, wszystkie jego aspekty i aktywnie go tworzyli i w nim uczestniczyli.

Poniżej zrzuty ekranu z prezentacji p. Anny, którą mogliśmy zobaczyć podczas konferencji.
Podczas konferencji p. Bronisława Niespor również zaprezentowała w/w projekt oraz program Edukacja zachęcając nauczycieli do skorzystania z możliwości zdobycia grantów finansowych i udziału w ciekawych szkoleniach czy wizytach studyjnych. Poniżej slajd prezentacji.


piątek, 18 czerwca 2021

Trzeci dzień szkolenia

 Trzeci, ostatni dzień szkolenia to wyzwanie 2 i podsumowanie szkolenia.

Wyzwaniem było..... przygotowanie wyzwania dla uczniów.

Szczegóły podobnie jak poprzedniego dnia zostały zamieszczone na slajdach prezentacji i omówione przez trenerów.
Grupy wykazały się ogromną kreatywnością i przygotowały swoje rozwiązania jako plakaty, prezentacje. Liderzy omówiły poszczególne projekty i każdy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Jakie wyzwania poszczególne grupy wymyśliły:

1. Czego nie wiemy o sobie i o swoich przyjaciołach?grupa 2: Przygotowanie niemego wideo na Tiktoku na określony temat, scenki dotyczącej tej tematyki i dopisanie tekstu do wideo przez pozostałych uczniów.


grupa 3: Przygotowanie nagrania musicalu dla szkolnej społeczności

grupa 4: Jak zmienić naszą szkołę na idealną?

grupa 5: Jak przygotować sąsiedzkie spotkanie towarzyskie?
Jak widać grupom nie zabrakło kreatywności, trenerzy byli pod wrażeniem.
Podsumowanie szkolenia zostało przygotowane przez trenerów z wykorzystaniem 6 kapeluszy Bono.


Na zakończenie uczestnicy przygotowali niespodziankę dla trenerów jako podziękowanie za całe fantastyczne szkolenie.

Bardzo dziękujemy za świetne szkolenie. Thank you very much for very intensive and creative training.

czwartek, 17 czerwca 2021

Drugi dzień szkolenia

 Dzisiejszym celem szkolenia było wprowadzenie w życie teoretycznej wiedzy. 

Uczestnicy zostali podzielenie na 5 grup i każda zajęła się wyzwaniem 1 a było to przygotowanie ....placu zabaw.

Szczegóły wyzwania zamieszczone zostały na slajdach prezentacji. 


Uczestnicy mieli 3,5 godziny czasu na przejście całego procesu DT i wykreowanie placu zabaw. 

Gotowe rozwiązanie każdej grupy zamieszczone zostało na udostępnionym przez trenerów folderze i z tego miejsca było prezentowane dla pozostałych uczestników. 

Poszczególne grupy przygotowały plakaty, prezentacje w Canvie, nakręciły filmy. Każdy plac był inny, przygotowany dla określonej grupy i każde wystąpienie lidera grupy kończyło się gromkimi oklaskami.

środa, 16 czerwca 2021

Pierwszy dzień szkolenia "Nauczyciel agentem zmian"

 16 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy intensywne szkolenie w naszym ośrodku szkoleniowym w Niwkach. Uczestnicy to nauczyciele województwa opolskiego oraz 5 konsultantów z naszej instytucji zgodnie z zapisami we wniosku aplikacyjnym. 
Pani Dyrektor Hanna Franczak powitała trenerów i uczestników szkolenia i tym samym otworzyła uroczyście warsztaty. 
Dzień pierwszy podobnie jak pozostałe rozpoczęliśmy od tak zwanego "energizera".W środę zaproponowała nam go Karen. Każdy z uczestników miał narysować szkołę
a następnie uczestnicy wymieniali się swoimi rysunkami i krótko o nich dyskutowali. 
Dzień pierwszy prowadzony przez Karen i Mitcha związany był z wprowadzeniem
do Design Thinking, poszczególnych etapów. Uczestnicy mogli obserwować jak przebiega realizacja całego procesu DT poprzez udział wirtualny w ....przykładowym wyzwaniu ...przygotowaniu podcastu dla starszych osób aby łatwiej nauczyli się języka angielskiego. Realizacja wyzwania pozwoliła na przejście przez wszystkie etapy DT.poniedziałek, 10 maja 2021

Konferencja inaugurująca realizację projektu

 W dniu 17 maja 2021r. odbyła się konferencja  promująca rozpoczęcie realizacji projektu "innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji-Intensywne szkolenia-Norwegia". Uczestniczyło w niej 30 nauczycieli województwa opolskiego.

Podczas konferencji przedstawiony został cel i harmonogram projektu oraz omówiony został program intensywnego szkolenia i sylwetki trenerów, którzy je poprowadzą w dniach 16-18 czerwca 2021r.

Uczestnicy konferencji otrzymali informację w jaki sposób można się zapisywać do udziału w szkoleniu.

Informacja ta została również przekazana w Newsletterze wydawanym przez RZPWE.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu  "Nauczyciel agentem zmian".