piątek, 26 listopada 2021

Wyzwanie 9

 Wyzwanie, które mogą wykorzystać chętni nauczyciele języków obcych.


Grupa 1- Proponujemy "Vocabulary Box"-pudełko do którego po każdej lekcji będziemy wrzucać słowa poznane na danej lekcji. Każde słowo będzie zapisane na oddzielnej kartce tylko po polsku.

Na początku każdej lekcji lub raz w tygodniu każdy będzie losował jedno później dwa lub trzy słowa i będzie mówił jak to słowo brzmi w danym języku. 

Ocenianie będzie polegać na tym że każde odpytywanie to plus, pięć plusów to piątka.

W ten sposób będziemy powtarzać wszystkie słówka przez cały rok. Kartki ze słówkami będą przygotowywali wskazani przez nauczyciela uczniowie.


Grupa 2- Opracowanie słownika obrazkowego tematycznego

Każdy uczeń na początku roku szkolnego założy zeszyt np. 32-kartkowy, który posłuży za słowniczek. Na lekcji na której będzie wprowadzane słownictwo uczniowie będą je wpisywali do słowniczka, włącznie z tłumaczeniem lub obrazkiem. W ten sposób słowniczek posłuży jako baza do nauki słownictwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz